Dust-Safe

DUST-SAFE je vezivno sredstvo, ki se uporablja za omejevanje prašenja in širjenja prašnih delcev na deloviščih, gradbiščih ter v industriji. Vezivo je v obliki granulata ter deluje tako, da nase navleče delčke prahu ter umazanije različnih velikosti. S tem se omeji njihovo širjenje, vendar pa tekstura granul ostane ista, tako da je odstranjevanje preprosto, hitro ter zanj ne potrebujemo posebnih priprav in orodij.

Omejevanje prahu s produktom Dust-Safe omogoča velik spekter uporabe – tako v smislu zasebne kot profesionalne uporabe. Znotraj gospodinjstev je lahko na primer uporabljen pri obnovah, da pred prašnimi delci zaščitimo občutljive naprave ter bivalni prostor kot celoto. V industriji pa je granulat lahko stalnica, kot sredstvo za vzdrževanje varstva pri delu, zaščite zdravja delavca ter ohranjanja čistega delovnega mesta za nemoten potek dela. Njegova uporaba je najbolj primerna za lesno industrijo, gradbeništvo, industrijo težkih kovin, plastično-predelovalno industrijo, etc.

 

Dust-Safe poudarja svoje prednosti z:

9

Absorpcija petkratnega volumna prašnih delcev ter umazanije.

9

Skoraj popolnoma biološko razgradljiv – razgradi se kar v osemindevetdesetih odstotkih.

9

Ekomičnost v smislu financ ter časa pri čiščenju – ne potrebujemo čistilnih servisov.

9

Okoljsko nevtralen in nestrupen.

Granulat je razvil oddelek za okoljsko toksikologijo na Inštitutu za higieno v Porurju ter je preko njih znanstveno potrjen ter priporočen za uporabo. Testiran je bil glede na direktivo DWA-A 716-1 ter certificiran kot varen na podorčju zdravja pri delu ter vpliva na okolje – v skladu z zahtevami o splošnih zahtevah za veziva.