FireEx 600

FireEx 600 je primeren ter potrjen za gašenje požarov štirih različnih kategorij tj. spekter, ki ga v osnovi pokriva precej več kot samo eno sredstvo. Uporabljamo ga tako za gašenje požarov gorljivih trdnih snovi, požarov vnetljivih tekočin, požarov gorljivih plinov in požarov tekočih olj.

FireEx 600 je nestrupen gel na biološki osnovi, ki se uporablja kot sredstvo za gašenje začetnih požarov ter hitro preprečevanje njihovega širjenja.

Glavno področje uporabe gela FireEx 600 so požari v gospodinjstvih, požari vozil ter požari manjših objektov. Skozi spekter uporabe ter enostavnost gašenja je zato primeren za zasebne domove, šole, potniški promet, zdravstvene ustanove, javni objekti, vrtci, tovarne, etc.

 

Ključne prednosti FireEx 600:

9
Domet curka gela seže do pet metrov.
9
Enostavna in takojšnja uporaba – brez predznanja.
9
Bolj učinkovit kot gašenje s peno, vodo ali prahom.
9
Biološka neoporečnost in netoksičnost gela.
9
Uporaben za požarne razrede A, B, C in F.
9
Enostavna uporaba tudi za mlajše otroke.
9
Preprečevanje ponovnega samovžiga s principom hlajenja.
9
Enostavno čiščenje izdelka po uporabi.
9
Za razliko od klasičnih gasilnih aparatov ne vsebuje škodljivih fluorosurfaktantov.