FireEx Forest

FireEx Forest je koncentrirano gasilno sredstvo za požare v obliki gela, ki je posebej namenjeno gašenju gozdnih požarov in rastlinja v splošnem. Njegova uporaba je razširjena na vse panoge, ki se ukvarjajo s specifičnim tveganjem (gozdarji, kmetje, kmetijstvo, lesna industrija itd.), pomembno pa je izpostaviti prednost, ki jo FireEx Forest predstavlja za gasilsko službo in gašenje večjih gozdnih požarov z gašenjem iz zraka.

Temeljne prednosti FireEx Forest so:

9

Impregnacijski učinek, ki preprečuje ponoven vžig in širjenje ognja na ostalo rastlinje.

9

Izolira, hladi vroče ter vnetljive pline in v požaru blokira pretok kisika.

9

Poraba vode za gašenje je do dvajsetkrat manjša.

9

Združljiv s konvencionalno gasilsko opremo.

9

Nestrupen, t.j. ne vpliva na rastline in živali.

9

Biorazgradljiv.

 

 

 

Kar devetdeset odstotkov FireEx Forest gela doseže tla pri gašenju iz zraka, kar je bistvena razlika od gasilne vode, ki doseže tla le v petih odstotkih – predvsem, ko govorimo o natančnem ciljanju površine. Bistvena prednost sredstva je struktura gela, na katerega gibanje zraka ter izhlapevanje ne vpliva tako intenzivno. Preko te prednosti je mogoče tudi hitrejše premikanje gasilskega letala ter učinkovitejše gašenje, saj ne glede na to, kam pade sredstvo, zaradi svoje teže pronica skozi vegetacijo vse do tal in tako dosega vse predele.