POWER-SAFE

POWER-SAFE je granulacijsko sredstvo za vpijanje škodljivih in nevarnih kemikalij ter olj, namenjeno vsakodnevni kot tudi profesionali uporabi. Mehanizem delovanja abosrbenta Power-Safe deluje po prinicpu spreminjanja agregatnega stanja tekočine s katero pride v stik – ko torej sredstvo posujemo po kemikaliji, njena tekstura zavzame trdno agregatno strukturo.

Uporaba Power-Safe pa ravno zaradi svoje učinkovitosti ter širokega nabora koriščenja ni namenjen samo gospodinjski uporabi, temveč tudi najrazličnejšim panogam v industriji ter storitveni dejavnosti – npr. petrokemična industrija, kemična industrija, farmacevtska industrija, živilsko-predelovalna industrija, prevoz nevarnih snovi, etc.

 

Konkurenčne prednosti sredstva Power-Safe so:

9

Visok večkratnik absorbcije – en kilogram absorbira do petinsedemdesetkratnik svoje teže.

9

Negorljiv, neeksploziven, neelektrostatičen ter visoko odporen na udarne sile.

9

Uporaben za absorbcijo več kot dva tisoč kemikalij.

9

Uporaben za omejevanje razlitja nevarnih snovi – saj njegova anorganska sestava tvori kompaktno in nepropustno tvorbo.

9

V granulatu je dodan indikator, ki omogoča razlikovanje kislin ter baz – tj. nam granulat indicira kako ravnati z odpadkom.

9

Odporen na prah.

9

Nestrupen in netoskičen.