V šestdesetih letih prejšnjega stoletja so raziskovalci iz raziskovalnega laboratorija ameriške mornarice začeli testirati nov razred gasilne pene, ki bi lahko hitro pogasila požare goriva. Pene, ki so jih poimenovali vodna pena, ki tvori film (v nad. AFFF), so bile blagor za gasilce. Posebne perfluorirane kemikalije so dale AFFF edinstvene hidrofobne in površinsko aktivne lastnosti, kar mu je omogočilo, da hitro zapre goreče gorivo in prepreči ponoven vžig, ko je požar ugasnjen. Do sedemdesetih let prejšnjega stoletja je bil AFFF v uporabi v večini vojaških baz, letališč, rafinerij in številnih civilnih gasilskih oddelkov po vsem svetu.

V naslednjih nekaj desetletjih se je AFFF uporabljal tako za gašenje dejanskih požarov kot za usposabljanje gasilcev na vadbi požarov. Pogosto so ga po uporabi pustili, da se je vpil v zemljo. Če pogledamo naprej v leto 2020, zdaj vemo, da so iste kemikalije, ki dajejo tem penam za gašenje požara njihove edinstvene lastnosti, postale glavni svetovni vir onesnaženja pitne vode. Te kemikalije, imenovane per- in polifluoroalkilne snovi (PFAS), so odkrili v zalogah vode po vsej državi – in v naših telesih. Dejansko delovna skupina za okolje ocenjuje, da je kemikalije PFAS mogoče zaznati v vseh večjih zalogah vode v ZDA. Znanstveniki so odkrili štiri kemikalije PFAS v krvi skoraj vseh testiranih Američanov, kar kaže na široko izpostavljenost PFAS v prebivalstvu ZDA.

Pogosto jih imenujemo večne kemikalije, saj pri njih ni znakov, da bi se biološko razgradile v okolju – so izjemno stabilne in obstojne s potencialom, da so stalno prisotne in krožijo po okolju,. PFAS povezujejo s številnimi zdravstvenimi težavami, vključno s hormonskimi spremembami, zmanjšano plodnostjo, oslabljenim odzivom imunskega sistema in povečanim tveganjem za raka. Študije kažejo, da imajo gasilci višje ravni teh kemikalij v telesu kot splošna javnost. Študija o gasilcih, objavljena februarja 2020, v reviji Environmental Science & Technology, je pokazala, da so imeli tisti, ki so v preteklem letu uporabljali gasilsko peno, višje koncentracije PFAS v krvi kot tisti, ki je niso.

V luči naraščajočega tveganja odgovornosti, državnih in lokalnih prepovedi izdelkov, ki vsebujejo PFAS, ter pritiskov različnih skupin glede skrbi za okolje in zdravje si številni gasilski oddelki, občine in zasebna podjetja zdaj prizadevajo za prehod na pene brez PFAS. Sprejetje gasilnih pen brez PFAS v svetu je tako relativno novo. Leta 2018 je Washington postal prva država, ki je prepovedala pene, ki vsebujejo PFAS, za večino uporab pri gašenju požarov. Več drugih držav je od takrat sledilo podobni zakonodaji. Zagotavljanje, da so te nove pene dejansko varnejše za okolje in zdravje od tistih, ki jih nadomeščajo, je ključnega pomena za zagotovitev, da čez 50 let ne bomo končali na istem mestu – z razširjeno kontaminacijo zaradi novega niza strupenih kemikalij.

Na tej fronti obstaja obljuba, saj številne države sprejemajo ukrepe za prepoved ali postopno opuščanje pen, ki vsebujejo PFAS, in nov program certificiranja, ki gasilskim enotam in podjetjem pomaga prepoznati varnejše izdelke iz pene, vendar ovire ostajajo na zvezni ravni.

Rešitve so se začele pojavljati v ZDA, kjer zdaj že več podjetij sodeluje z izdelovalci in kupci pen za gašenje požarov brez PFAS. V l. 2020 je Clean Production Action, uvedel prvi program certificiranja okoljskega znaka za gasilne pene brez PFAS. Program zagotavlja, da so pene, ki trdijo, v resnici brez teh dodanih kemikalij, ki vzbujajo veliko skrb – kot so alkilfenoli, površinsko aktivne snovi, ki jih najdemo v detergentih, čistilih in drugih izdelkih ter ki lahko zmoti telesni hormonski sistem in organohalogene, velik razred kemikalij, ki se lahko uporabljajo kot konzervansi in se bioakumulirajo v okolju.

Program certificiranja znaka za okolje, imenovan GreenScreen Certified Standard for Firefighting Foams, se je začel kot pilotni program v državi Washington. Leta 2018 je Washington vodil državo pri sprejemanju zakonov za postopno opustitev uporabe kemikalij PFAS v penah za gašenje požarov in drugih izdelkih, vključno z embalažo za hrano. Prepoved prodaje pen, ki vsebujejo PFAS, je ZDA začela na zveznem nivoju sprejemati poleti 2020, vendar sprva izvzemajo nekatere večje uporabnike, vključno s kemičnimi obrati, naftnimi obrati, večjimi gasilnimi enotami in letališči. Program zajema kompleksne toksikološke informacije, vključno s tem, kako verjetno je, da se kemikalija kopiči v organizmih, in jih destilira v lahko razumljiv rezultat certificiranja.

Pilotni projekt protipožarne pene brez PFAS se je tako začel z majhnim obsegom – s štirimi proizvajalci in štirimi certificiranimi izdelki. To so ustanovili na bazi z vodilno peno brez PFAS družbe National Foam. Ocenili so, da je po vsem svetu med 30 in 35 proizvajalcev pen brez PFAS, ki tržijo več kot 100 pen brez PFAS, in dejali, da so številna druga podjetja izrazila zanimanje za sodelovanje v program.

Za temelj brez PFAS se zavzema tudi Prevent-Tec in na tem področju tako deluje kot proizvajalec, ki v svoje gasilne agente ne vključuje škodljivih kemikalij!